Oana Pirneci

Blogul Asistentului Social

Author: Adriana Spulber

Ascultarea minorului

Minorul poate fi ascultat pentru a se afla adevărul sau anumite împrejurări de fapt. Modul și condițiile în care poate fi ascultat un minor în cadrul unui litigiu sunt reglementate de legislația românească și prezintă anumite particularități în dreptul civil și cel penal. În toate procesele civile ce privesc minori (divorț, încredințare minor, instituire sau […]

Încetarea adopţiei

Adopția reprezintă modalitatea prin care se poate crea o legătură de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. În prezent, legislația românească mai reglementează doar adopția cu efecte depline, astfel că prin adopție încetează orice legături de filiație sau rudenie între familia din care provine adoptatul și […]

Ordinul de protecţie – teorie sau realitate?

Ordinul de protecție reprezintă o hotărâre judecătorească prin care sunt luate măsuri imediate și necesare cu scopul de a proteja integritatea fizică și psihică a victimelor violenței în familie. Deși este reglementată în legislația noastră încă din anul 2003, prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, această măsură este prea puțin […]

© 2019 Oana Pirneci

Theme by Anders NorenUp ↑