Pentru că mai e doar o zi până la Conferinţa naţională pentru adopţie , vă propun o trecere în revistă a unor materiale utile pentru toţi cei interesaţi de implicaţiile procesului de adopţie:

Pentru o diagnoză a serviciilor publice de protecţie a copiilor şi date statistice în domeniul adopţiei interne vizitaţi site-ul colegelor mele de la ADOR COPIII: http://www.adorcopiii.ro/resurse-website/studii.

Ca să fim „internaţionali”: Jessica Alexander şi al ei studiu Why the United States should define illegal adoption practices as human trafficking : http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=4630f746-68e3-4222-9e1b-20758224c7be%40sessionmgr4003&vid=3&hid=4111.

Sună local, nu-i aşa?

În final, un subiect de mare interes pentru părinţii adoptivi – Constrained adoptive parenthood and family transition: adopters΄ experience of unplanned birth family contact in adolescence de Mandy Macdonald şi Dominic Mcsherry: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=4630f746-68e3-4222-9e1b-20758224c7be%40sessionmgr4003&vid=40&hid=4111.

Abia aştept să ne vedem joi la conferinţă!